paczkomaty inpost

Paczkomaty Inpost Dobra

Paczkomaty bez pozwoleń, mogą zniknąć z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to krótkie obiekty budowlane. Na ich napisanie powinien więc uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny nada im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a i bankomatów czy mlekomatów. Obecnie istniejące paczkomaty postawione zostały bez zaświadczeń budowlanych.

Paczkomaty Inpost Nowogard

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające obiekty jak paczkomat czy mlekomat mogą posiadać kłopoty. W szczególności dotkną one spółki Integer.pl, która jest właścicielem marki InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to obiekty budowlane. Aby je postawić, powinien być pozwolenie. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok tenże się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Gdyby jednak zamknięty w nim plan został zawarty przez Pierwszy Sąd Administracyjny i nowe wojewódzkie sądy administracyjne, więc spośród pewnością uwolniło się to ujemnie na rozwoju sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to jedynie urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, przeznaczoną do dawania także do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się ale spośród obecnym pomysłem. Inni mówią, że przydatne są zmiany, bo decyzja nie nadąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi innowacyjnych technik

smart allegro

smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten określił, że paczkomat zlokalizowano w sąsiedztwie chodnika, na gruncie chodzącym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie prac budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności postaci z ustaleniami swego planu zagospodarowania dużego i dokumentów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z materiałami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor wycofałem się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, iż nie ma prawnej definicji paczkomatu. Błąd jest wyjątkowo przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, które powinny spełniać tego typu urządzenia. W jego ocenie miejsce go na płytach chodnikowych wtedy nie są roboty budowlane. Nie tworzył to celu uzyskania decyzji o potwierdzeniu na platformę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował temat nie był spełniony takim obrotem sprawy. Jego oddaniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. I właśnie sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Obecny w wyroku z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Należeć nie nadąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że wykonanie punktu w wyznaczonym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może dotyczyć usytuowania konstrukcji, która stała przeprowadzona poza miejscem budowy, co może dotyczyć takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy lub te paczkomaty oraz mlekomaty. Stąd jeszcze w odniesieniu do paczkomatów, przez ich postawienie należy umieć ich przyniesienie oraz wystawienie na gruncie z potencjalnym wykonaniem pewnych przystosowawczych robót budowlanych, takich jak np. podłączenie do prądu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał te że paczkomatami cieszył się już WSA w Stolicy. W wyroku z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, iż więc co wtedy określone zostało przez ustawodawcę wprost, prawdopodobnie nie nadążać za dostosowującą się rzeczywistością, technologiami, a i potrzebami inwestycyjnymi. Jednakże nie oznacza to, że inne linii prac budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez sensu bowiem definiuje pewne wzięcia w metoda na tyle powszechny i uniwersalny, aby mimo zmieniającej się rzeczywistości, nadal potrafiły one znaleźć idealne wykorzystanie do ostatnich przejawów pracy budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco inaczej na sprawę patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego oddaniem rozwój i postęp cywilizacyjny pokazuje, iż nie da się zamknąć wszystkiego w samym katalogu. – Za chwilę okaże się, że jesteśmy trochę innego, jakiś obiekt spoza katalogu. Winnym stanowić to wskazane przesłanki, na którymkolwiek poziomie ogólności, ale z kolejnej części na tyle jasne, żeby nie było tematów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, zgodnie z art. 3 pkt 5 upb. Dzieli on punkty na dane do czasowego wykorzystania w okresie suchszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do przejścia w obce miejsce czy do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, punkty sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat kryje się w tej innej grupie. Też z ważnej powinny zniknąć po 180 dniach. Te kolejne, jak mają funkcjonować dłużej, chcą uzyskania dania na platformę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera zarządzającego w kancelarii JK, orzeczenia, co do sprawy są dobre z uprawnieniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie punkty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie otacza je warunek uzyskania dania na budowę, i odpowiednio. Cele te niewątpliwie stanowią element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w tym obszarze. Fakt, że zostały zbudowane w kolejnym środowisku i tylko przywiezione do ostatniej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie obejmuje bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie dostało się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na indywidualnej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Coś własne zdanie ma Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o jakich prowadzi przepis ze względu na indywidualne gabaryty odbiegają od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, tylko też poważniejsze. Jeśli tak nie było, to w zasadzie każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale połączony z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to urządzenie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest narzędziem technicznym, które nie jest projektowane w wyznaczonym miejscu, lecz robione w fabryce. Stanowi on przynoszony na mieszkanie jako gotowa funkcjonalna całość, która do robienia wymaga jedynie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Pierwszego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie różni się więc od drugich tego typu urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod uwagę absolutnie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, więc mocna żeby go porównać po prostu ze wysokim gabarytowo meblem. To ciekawe porównanie doskonale oddaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w określonym stanowisku jako procesu budowlanego. Gdyby zawsze ten pogląd nie został zawarty przez Pierwszy Sąd Administracyjny i nowe wojewódzkie sądy administracyjne, to uwolniło się to ujemnie na rozwoju sieci paczkomatów – dodaje. Świadczyło to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w związku do jakiegoś urządzenia, co powodowało za sobą wzrost kosztów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w określonym pomieszczeniu.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Nowogard

0 0 votes
Obsługa
0 0 votes
Szybkość
0 0 votes
Koszty
0 0 votes
Łatwo dostępna
0 0 votes
Przyznawalność
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments